Bei den Inhalt goen

Iwwer den Observatoire

De Formatiouns-Observatoire vum INFPC féiert Etüden duerch, analyséiert d'Tendenzen a stellt säi Fachwëssen am Beräich vum liewenslaange Léieren zur Verfügung.

Déi realiséiert Etüden an Ëmfroe sollen ëffentlech a privat Decideuren dobäi ënnerstëtzen, hir Formatiouns- a Beschäftegungspolitik ze steieren.

Fir seng Aufgab erfëllen ze kënnen, ass den Observatoire a Kontakt mat den institutionellen Acteuren, déi am Beräich vun der Educatioun, der Orientatioun an dem liewenslaange Léieren täteg sinn.

Op sengem Aarbechtsprogramm sti verschidden Etuden an Analysen:

De Formatiouns-Observatoire ass och fir d'Koordinatioun vum Konsortium fir Lëtzebuerg vum ReferNet, dem europäesche Referenz- an Expertise-Reseau fir d'berufflech Aus- a Weiderbildung, zoustänneg.

Formatiounspraktike vun den Entreprisen

De Formatiouns-Observatoire analyséiert den Zougang vun de Salariéen zu der Formatioun an de Formatiounseffort vun den Entreprisen op der Grondlag vun den Donnéeën, déi am Kader vun den Demandë fir de Kofinanzement vun der Formatioun an de Betriber erhuewe ginn.

Duerch d'Verschaffe vun deene selwechten administrativen Donnéeë proposéiert de Formatiouns-Observatoire fir all Referenzjoer eng Analys vum finanzielle Bäitrag vum Staat fir d'Formatiounspläng vun den Entreprisen.

Méi Informatiounen iwwer d'Formatiounspraktike vun den Entreprisen

Méi iwwer de Kofinanzement

Weiderbildungsoffer

De Formatiouns-Observatoire féiert eng periodesch Ëmfro iwwer d'Weiderbildungsoffer duerch, fir de Weiderbildungsmarché zu Lëtzebuerg besser kennezeléieren.

Dës Ëmfro befaasst sech mat der Struktur an de Formatiounspraktike vun de Formatiounsinstituter. Déi verschidde Kategorië vu Formatiounsinstituter sinn dora representéiert: d'privat Instituter, d'institutionell/sektoriell Instituter, d'Asblen.

Méi Informatiounen iwwer déi lescht Ëmfro

Den Annuaire vun de Formatiounsinstituter consultéieren

TEVA, Iwwergang Schoul-Beruffsliewen

Deene Jonken erméiglechen, méi séier an dauerhaft eng qualitativ héichwäerteg Beschäftegung ze fannen, ass eng gesellschaftlech Erausfuerderung.

De Formatiouns-Observatoire analyséiert an dësem Zesummenhang iwwer de Wee vu senger Studie TEVA (Transition École-Vie Active) den Ufank vun de Schüler hirer berufflecher Carrière, nodeem si de Schoulsystem verlooss hunn.

Méi iwwer TEVA

Barometer vun der berufflecher Insertioun

Op der Basis vun der TEVA-Etüd ginn d'Beschäftegungsaussiichte vu jonken Absolvente vun der berufflecher Éischtausbildung mathëllef vum Barometer vun der berufflecher Insertioun presentéiert.

Mat dësem Barometer kënnen d'Fortschrëtter am Beräich vun der berufflecher Insertioun a vun der Qualitéit vun den Aarbechtsplazen, déi déi Jonk direkt nom Ofschloss vun hirer berufflecher Éischtausbildung iwwerhuelen, gemooss, verglach a suivéiert ginn.

Publikatiounen

De Formatiouns-Observatoire publizéiert reegelméisseg seng Etüden an Analysen iwwer Sujeten am Zesummenhang mat de Formatiounspraktike vun den Entreprisen, dem Kofinanzement vun der Formatioun duerch de Staat, der Formatiounsoffer zu Lëtzebuerg an dem Zougang vun deene Jonken zum Beruffsliewe mat der TEVA-Etüd.

All d'Publikatioune vum Formatiouns-Observatoire fir erofzelueden