BTS - Brevet de technicien supérieur

Lescht Aktualiséierung : 25.10.2023

Allgemenges

De Brevet de technicien supérieur (BTS) ass e Kuerzzäitstudium vum Enseignement Supérieur, deen an der Reegel 2 Joer dauert (120 ECTS-Kreditter). Et handelt sech ëm eng beruffsorientéiert Qualifikatioun aus der Héichschoulbildung, déi de Besoine vun den Entreprisen entsprécht. Lëtzebuerg bitt aktuell 38 BTSen an de Beräicher Commerce, Gesondheet, Industrie, ugewannte Konscht, Handwierk an Déngschtleeschtungen un.

D'BTSe sinn an der Éischtausbildung (Vollzäit nëmmen an der Schoul) an iwwer d'Validation des acquis de l'expérience zougänglech (dës Optioun gëllt nëmme fir BTSen, déi op d'mannst scho wärend engem kompletten Zyklus funktionéiert hunn).

D'Validation des acquis de l'expérience oder VAE erlaabt et, seng Erfarung unerkennen ze loossen, fir iwwer dee Wee e BTS ganz oder deelweis ze kréien. Fir erauszefannen, wéi en Diplom senger eegener Erfarung entsprécht, gëtt de Kandidat gebieden, sech d'Lëscht ënnen unzekucken a sech bei de betraffene Lycéeën ze renseignéieren. Net all d'BTSe si schonn iwwer d'VAE zougänglech.

BTS Domaine du commerce

 • Assistant de direction
 • Assistant juridique
 • Finance et Produits financiers/li>
 • Gestionnaire comptable et fiscal
 • Gestionnaire en commerce et marketing
ECG - École de Commerce et de Gestion
www.ecg.lu
 • Hospitality Management
EHTL - École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg
www.ehtl.lu/bts
 • Commerce - formation en alternance
LN - Lycée du Nord
www.ln.lu
 • Gestion d'Entreprises et Développement Durable
LTETT - Lycée technique d’Ettelbruck
www.ltett.lu
 • Assistant médico-administratif
MLG - Maacher Lycée
www.maacherlycee.lu/bts

BTS Domaine de la santé

 • Infirmier responsable de soins généraux
 • Infirmier en anesthésie et réanimation
 • Infirmier en pédiatrie
 • Infirmier psychiatrique
 • Sage-femme
 • Assistant technique médical de chirurgie
 • Assistant technique médical de radiologie
LTPS - Lycée technique pour Professions de Santé
www.ltps.lu

BTS Domaine de l’industrie

 • Communication Technologies
LGK - Lycée Guillaume Kroll
www.lgk.lu/bts
 • Bâtiments et infrastructures
 • Building Information Modeling
LJBM - Lycée Josy Barthel Mamer
www.ljbm.lu/bts
 • Dessinateur et constructeur sur métal
LTB - Lycée Technique de Bonnevoie
www.ltb.lu
 • Chimie analytique
LTC - Lycée Technique du Centre
www.ltc.lu

BTS Domaine des arts appliqués

 • Cinéma et Audiovisuel
 • Dessin d'animation
 • Game Art and Game Design
 • Réalisateur graphique
LAM - Lycée des Arts et Métiers
www.btshub.lu

BTS Domaine de l’artisanat

 • Technologie du Bois
LN - Lycée du Nord
www.ln.lu

BTS Domaine des services

 • Gestion des ressources humaines - nouveau 2023/2024
ALR - Atert-Lycée Redange
www.alr.lu
 • Connected buildings and cities
 • Game Programming and Game Design
 • Génie technique
 • Informatique
 • Internet of Things
LAM - Lycée des Arts et Métiers
www.btshub.lu
 • Media Writing
LCD - Lycée classique Diekirch
www.lcd.lu
 • Cloud Computing
 • Cybersecurity
LGK - Lycée Guillaume Kroll
www.lgk.lu/bts
 • Professions immobilières
LJBM - Lycée Josy Barthel Mamer
www.ljbm.lu/bts
 • Digital Content
LNBD - Lycée Nic-Biever Dudelange
www.bts.lnbd.lu
 • Conseiller technique et accompagnateur de projets dans le secteur vert - nouveau 2023/2024
LTA - Lycée Technique Agricole Gilsdorf
www.lta.lu

Kontakt

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR)
Service Information études supérieures

18-20, Montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg

www.mengstudien.public.lu
www.mesr.gouvernement.lu