Sproochecongé

Lëtzebuergesch léieren oder seng Lëtzebuergeschkenntnesser verdéiwen
Lescht Aktualiséierung : 06.03.2024

Allgemenges

Fir de Sproochecongé kënnen an Usproch ze huelen, mussen d'Salariéen aus dem Privatsecteur, onofhängeg vun hirer Nationalitéit:

 • am Normalen op enger Aarbechtsplaz zu Lëtzebuerg beschäftegt sinn,
 • op d'mannst 6 Méint am Joer duerch en Aarbechtsvertrag un dee selwechten Employeur, dee legal zu Lëtzebuerg etabléiert ass, gebonne sinn.

Independanten a Fräiberuffler mussen zanter mindestens 6 Méint bei der Lëtzebuerger Sozialversécherung affiliéiert sinn.

Dëse Congé gëllt och fir auslännesch Salariéen, déi d'lëtzebuergesch Nationalitéit kréie wëllen an dofir déi an der Legislatioun iwwer d'Nationalitéit virgeschriwwe Sproochecertificate brauchen.

Eligibel Formatiounen

Déi eligibel Formatiounen am Lëtzebuergesche kënnen zu Lëtzebuerg oder am Ausland ugebuede gi vun:

 • Institutiounen, déi de Statut vun enger ëffentlecher oder privater Schoul hunn, déi vun de staatlechen Autoritéiten unerkannt sinn a Certificaten ausstellen, déi vun deene selwechten Autoritéiten unerkannt sinn,
 • Beruffschamberen,
 • Gemengen,
 • privaten Associatiounen a Privatpersounen, déi dofir individuell vum Minister, dee fir d'Beruffsausbildung zoustänneg ass, agreéiert sinn.

Si musse wärend der normaler Aarbechtszäit stattfannen.

Iwwer aner gesetzlech Bestëmmunge finanzéiert Formatioune sinn net eligibel.

Demarchen

D'Demandë fir de Sproochecongé musse beim Ministère fir Aarbecht agereecht ginn. D'Salariéë mussen obligatoresch den Avis vun hirem Employeur derbäileeën. D'Demandë musse virum Ufank vun de Coursen agereecht ginn.

Dauer

All Beneficiaire huet am Laf vu sengem Beruffsliewen Usproch op maximal 200 Stonne Sproochecongé, déi obligatoresch an zwou Tranchë vu jeeweils 80 bis 120 Stonnen opgedeelt ginn.

De Congé kann opgespléckt ginn. D'Mindestdauer läit bei enger hallwer Stonn pro Dag.

Nëmme wann déi éischt Tranche mat engem Diplom oder anere Réussite- oder Participatiounscertificat ofgeschloss gouf, kann déi 2. Tranche ugefaange ginn.

Fir Salariéen, déi Deelzäit schaffen, ginn d'Stonne vum Sproochecongé proportionell zu hirer Aarbechtszäit berechent.

Wärend der Dauer vum Sproochecongé bleiwen d'gesetzlech Bestëmmungen am Beräich vun der Sozialversécherung an dem Aarbechtsschutz bestoen.

Demarchen

Fir all Tranche muss déi selwecht Demarche ënnerholl ginn.

De Salarié muss:

 • de Formulaire vun der Demande eroflueden an ausfëllen,
 • sengem Employeur säin Avis iwwer seng Demande kréien,
 • den ausgefëllte Formulaire an déi gefroten Dokumenter (Aarbechtsvertrag, Inscriptiouns-Certificat, Certificat vun der Affiliatioun bei der Sozialversécherung, Zäitplang an Dauer vun de Coursen, etc.) un de Ministère fir Aarbecht schécken.

De Salarié gëtt per Post iwwer d'Zuel vun den accordéierte Congésstonnen informéiert. No der Formatioun muss hien d'Participatiouns-Certificate bei sengem Employeur ofginn.

Den Employeur muss:

 • en Avis iwwer d'Demande vum Salarié ofginn,
 • de Remboursementsformulaire eroflueden an ausfëllen, déi gefroten Dokumenter (Participatiouns-Certificat(en) mam Taux de participation, Paiziedel(en) vun deem entspriechenden Zäitraum mam Detail vum Congé, deen de Salarié tatsächlech geholl huet, Attestatioun, an där de Patron de geneeën Datum/d'Datumer vun den Deeg Congé, déi de Salarié tatsächlech geholl huet, ugëtt, Referenznummer vum ministeriellen Accord) derbäileeën,
 • den ausgefëllte Formulaire zesumme mat den néidegen Dokumenter un de Ministère fir Aarbecht schécken.

Fir Independanten a Fräiberuffler gëllt déi selwecht Demarche, mee en anere Formulaire bzw. aner gefroten Dokumenter.

Avis vum Employeur

De Congé kann:

 • vum Employeur akzeptéiert ginn,
 • vum Employeur reportéiert ginn, wann dat congésbedéngt Feele riskéiert, gréisser negativ Auswierkungen op de Betrib oder op d'harmonesch Organisatioun vum bezuelte Jorescongé vum Personal ze hunn.

Ausgläichsindemnitéit

Fir de Salarié gëtt all accordéiert Congésstonn Usproch op eng Ausgläichsindemnitéit, déi dem duerchschnëttleche Stonneverdéngscht entsprécht, deen den Employeur bezilt. Den Employeur streckt d'Indemnitéit vir a gëtt vum Staat an Héicht vu 50% vun der Indemnitéit an der Part patronale vun de Sozialversécherungsbeiträg rembourséiert.

Fir Independanten a Fräiberuffler gëtt d'Indemnitéit, déi vum Staat bezuelt gëtt, zu 50% vum Referenzbetrag rembourséiert, deen op der Basis vun deem Montant, deen am leschte Geschäftsjoer als Bemiessungsgrondlag fir d'Renteversécherung gegollt huet, festgeluecht gëtt.

D'Ausgläichsindemnitéit kann net méi héich si wéi de véierfache Mindeststonneloun fir onqualifizéiert Salariéen (59,4436€ / Index 944,43 den 1. Januar 2024).

Kontakt

Ministère du Travail

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

mt.gouvernement.lu

+352 247 86143
conge.linguistique@mt.etat.lu