Bei den Inhalt goen

Taux vun der finanzieller Participatioun un der Formatioun (TPF)

Lescht Aktualiséierung : 27.06.2018

Definitioun

Zu Lëtzebuerg kënnen d'Entreprisë fir hir Investissementer am Beräich vun der berufflecher Weiderbildung eng finanziell Bäihëllef vum Staat ufroen. An de Kofinanzéierungsdemanden, déi si areechen, gëtt de Formatiounsplang, deen si ëmgesat hunn, qualitativ a quantitativ beschriwwen. An dësem Kontext gi verschidden Indicateuren am Zesummenhang mam Investissement vun den Entreprisen an d'Formatioun analyséiert.

Den Taux vun der finanzieller Participatioun un der Formatioun (TPF) entsprécht dem direkten Investissement an d'Formatioun gedeelt duerch d'Bruttolounmass.

Source: INFPC, Observatoire de la formation - Formastat 2012