Plurilingualism - Promotioun vun Aktivitéiten duerch Sproochen

Betribsiwwergräifend a betribsintern Formatioun

U wie riicht sech d'Formatioun?

Personnel de crèche, mini crèche, foyer du jour, maison relais, assistant parental avec CDD/CDI.

Erreechten Niveau

Ufänger

Dauer

8,00 Stonn(en)

Sprooch(e) vun der Déngschtleeschtung

FR LU

Nächst Sessioun

Ziler

1) Plurilingualism verstoen
2) D'Roll vun de Mammesproochen an der Méisproochegkeet verstoen
3) D'Roll vun der sproochlecher Referenzpersoun verstoen
4) Aktivitéite fir Plurilingualismus

Inhalt

A) Obligatoresch Sprooche bei Empfangsanlagen
B) Franséisch a Lëtzebuergesch - Sprooche mat verschiddene Strukturen
C) D'Wichtegkeet vun der Mammesprooch fir aner Sproochen ze léieren an d'Partnerschaft mat den Elteren
D) D'Roll an d'Aktivitéite vun der Referenzpersoun

Behandelt Punkten

1) Le plurilinguisme est un avantage éducatif
2) Les structures linguistiques
3) Savoir le rôle de la personne de référence
4) Appliquer les programmes sur plurilinguisme

Certificat, Diplom

OHC Validation SNJ-N2019_03_ANB_032/3/PL

Dës Formatioune kéinten Iech interesséieren