Internetführerschäin M1-6 - Débutant (IN-INFU-11 2023/2024)

Ausserschoulesch Formatioun

U wie riicht sech d'Formatioun?

Tout adulte souhaitant développer ses compétences

Erreechten Niveau

Ufänger

Dauer

20,00 Stonn(en)

Sprooch(e) vun der Déngschtleeschtung

FR

Nächst Sessioun

Ziler

Internetführerschäin Modul 1

 • Entdecken der Computerwelt, Tablett, Laptop, Desktop, Handy (Hardware).
 • Betriebssystems Windows10 Aufbau und Funktion.
 • Sicherer Umgang mit Informatik- und Kommunikationstechnik.
 • Briefe schreiben, Bilder bearbeiten, drucken, spielen mit digitalen Geräten.
 • Internet benutzen, elektronische Post verwenden, eigenes E-Mail Konto einrichten und benutzen.

Inhalt

 • Internetführerschäin
  • Connaître les divers outils numériques et leur application (Hardware).
  • Connaître les différents logiciels de traitement de données (Software).
  • Emploi sécurisé des TIC.
  • Créer et modifier des textes.
  • Créer et modifier des images.
  • Comprendre le "worldwide web".
  • Créer et gérer des messages électroniques (E-Mail SMS/MMS).

Certificat, Diplom

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Organisatiounsmodus

Les inscriptions et les demandes d'informations s'effectuent directement auprès de l'organisateur qui délivre la formation.

Zousätzlech Informatiounen

Keine Informatik (Computer) Vorkenntnisse erforderlich

Dës Formatioune kéinten Iech interesséieren