Project Management - Je projecten in goede banen leiden

Formation intra-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Tout public

Niveau atteint

Intermédiaire

Durée

2,00 jour(s)

Langues(s) de prestation

EN FR NL

Prochaine session

Objectifs

Heeft u een rol op zich genomen als projectleider? Of wordt u vaak geconfronteerd met het organiseren van eenmalige projecten in uw werkcontext. Deze training biedt een interactieve, hands-on aanpak waarbij je de basistools van projectmanagement leert toepassen in projecten. Er wordt gewerkt met een doorlopende case, in groepjes. Bij terugkeer op de werkplek kun je je eigen tools maken voor je lopende projecten. De syllabus is solide en kan achteraf gebruikt worden als vademecum voor het opstarten van je projecten.

Pedagogische doelstellingen

In deze training leer je basistools van projectmanagement op interactieve wijze kennen én praktisch toepassen. Deze praktijkgerichte aanpak verzekert dat je na afloop meteen concreet aan de slag kan voor je eigen projecten.

Pedagogische benadering

Deze training biedt een interactieve, hands-on aanpak waarbij je de basistools van projectmanagement leert toepassen in projecten. Er wordt gewerkt met een doorlopende case, in groepjes. De syllabus is solide en kan achteraf gebruikt worden als vademecum voor het opstarten van je projecten.

In geval van in-company training kan er gewerkt worden met enkele voorbeeldprojecten uit de organisatie.

Contenu

Programma

Wat doet projectmanagement in?
 • Oefening: wat is een project? Fasen van een project
 • Kenmerken van een effectief projectbeheer
 • Het opstellen van een problemenboom en doelenboom
 • Het kiezen van een strategische aanpak voor je project
Een planning uitwerken voor je project
 • Work Breakdown Structure en Logisch Kader van een project
 • Risico’s formuleren en opvolgen
 • Een actieplan maken – wie gaat wat wanneer doen?:
Uitvoeringsfase
 • Hoe communiceren met verschillende stakeholders
 • Het overzicht behouden via het communicatieplan
 • Simpele monitoring-tools introduceren
Evaluatiefase
 • Wat is evalueren? Wat evalueer je in een project?
 • Soorten projectevaluaties – extern, intern, gemengd
 • Criteria en indicatoren formuleren voor een geslaagd project
Rollen en leiderschap in een project
 • Rollen in een project
 • Projectenorganisaties vs. permanente organisaties: de nood aan flexibiliteit
 • Valkuilen van projectwerking – de cohesie van een project verzekeren
Actieplan

Méthodes pédagogiques

 • Inhoud op maat van de klant
 • Interactieve leermethode
 • trainingen op de praktijk gericht
 • Gestructureerde, nuttige leerinstrumenten
 • Methologisch onderbouwd

Certificat, diplôme

Un certificat de participation sera envoyé aux participants après le séminaire.

Mode d'organisation

In geval van in-company training kan er gewerkt worden met enkele voorbeeldprojecten uit de organisatie.

Informations supplémentaires

Een ontmoeting met de Consultant Eric Schillemans

Eric is telkens weer gefascineerd door mensen en hun potentieel. Zijn trainingen focussen zich op ontmoeting, op entdekking van diepere warden, op groei en het vrijmaken van jezelf.

Na een studie wetenschappen werkte hij een aantal jaren met leerlingen in het middelbaar onderwijs. Daarna begeleidde hij, als assistent aan de universiteit, studenten om leraar te worden.

De verre einder trok. En Eric deed een aantal jaren ontwikkelingswerk: scholen helpen oprichten in India en de Ukraïne. Boeiende Tijd!
Sinds meer dan 10 jaren investeert Eric in zijn passie als trainer, consultant en coach voor het bedrijfsleven en de openbare sector.
Sinds meer dan 30 jaar begeleidt hij mensen in ontspanning en bewustwording.

Ces formations pourraient vous intéresser