Optimaal leidinggeven: van instrueren tot coachen en delegeren

Formation intra-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Leidinggevenden en projectleiders

Niveau atteint

Avancé

Durée

2,00 jour(s)

Langues(s) de prestation

EN FR NL

Prochaine session

Objectifs

U wilt toch ook graag dat uw medewerkers zich goed voelen op het werk en goede prestaties leveren? Meer nog u bent afhankelijk van hun kwaliteiten en hun motivatie.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werknemers zich het best voelen bij een coachende leider. Evenzeer moet een beginnend medewerker toch precies begeleid worden in de opstartfase. Terwijl een ervaren medewerker best nog een stuk zelfstandiger aan de slag kan. Hoe doseer je dit?. In deze training leert u uw leiderschapsstijl aanpassen aan de beginsituatie van je medewerker. U vindt een evenwicht tussen sturing en ruimte geven aan uw medewerkers.

Het resultaat? Een grotere impact als leider, meer werktevredenheid en een bedrijf dat groeit…

Doelstellingen:
 • Uw leiderschapsstijl aanpassen aan de beginsituatie van uw medewerkers
 • Kunnen overschakelen van push naar pull, van instruerend naar coachend leidinggeven
 • Een coachend gesprek kunnen voeren
 • Durven én kunnen delegeren

Contenu

Inhoud van de training:
 • Reflectie: zijn uw medewerkers zelfstandig? Kenmerken van zelfstandigheid
 • Analyseer de beginsituatie van uw leiderschap
 • Situationeel leiderschap: uw leiderschap optimaal afstemmen op uw medewerkers
 • Test leiderschapsstijlen
 • Instructieblad voor situationeel oefenen
 • Te vermijden fouten in situationeel leiderschap
 • Naar een zelfverbeterende organisatiecultuur
 • Het coachen van collega’s en medewerkers
 • Van push naar pull en terug
 • Een coachende houding aannemen
 • 7 regels om effectief te delegeren
 • Niet durven delegeren: uw beperkende gedachten onderzoeken
 • Tips voor het motiveren van medewerkers

Méthodes pédagogiques

 • inhoud op maat van de klant
 • interactieve leermethode
 • trainingen op de praktijk gericht
 • gestructureerde, nuttige leerinstrumenten
 • methologisch onderbouwd

Certificat, diplôme

Une attestation de participation sera envoyée aux participants après le séminaire

Mode d'organisation

Wij werken een programm op maat uit voor uw organisatie.

Informations supplémentaires

Een ontmoeting met de Consultant Eric Schillemans

Eric is telkens weer gefascineerd door mensen en hun potentieel. Zijn trainingen focussen zich op ontmoeting, op entdekking van diepere warden, op groei en het vrijmaken van jezelf.

Na een studie wetenschappen werkte hij een aantal jaren met leerlingen in het middelbaar onderwijs. Daarna begeleidde hij, als assistent aan de universiteit, studenten om leraar te worden.

De verre einder trok. En Eric deed een aantal jaren ontwikkelingswerk: scholen helpen oprichten in India en de Ukraïne. Boeiende Tijd!
Sinds meer dan 10 jaren investeert Eric in zijn passie als trainer, consultant en coach voor het bedrijfsleven en de openbare sector.
Sinds meer dan 30 jaar begeleidt hij mensen in ontspanning en bewustwording.

Ces formations pourraient vous intéresser