Luxembourgeois, Culture et Citoyenneté intensif - A1.2 du CECRL (LA-LB-221 2023/2024)

Blended learning

À qui s'adresse la formation?

Tout adulte souhaitant développer ses compétences

Niveau atteint

CECRL - Niveau A1

Durée

60,00 unité(s) de 50 min

Langues(s) de prestation

LU

Prochaine session

Prérequis

Niveau A1.1 acquis

Objectifs

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, des énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets.
Peut se présenter ou présenter quelqu'un, poser et répondre à des questions personnelles.
Peut communiquer de façon simple (débit lent et clair).

Contenu

 • Héierverstoen
  • d'Wiederprevisiounen am grousse Ganze verstoen
  • Informatiounen a Froen iwwer elementar Aktivitéiten am Kontext vun de Beruffer verstoen
  • verstoe wann een iwwer Fräizäitaktivitéite schwätzt oder dono freet
  • bei engem Akafsgespréich an an alldeegleche Situatiounen einfach Froen an Informatioune verstoen
  • Familljeverhältnisser verstoen (Brudder, Schwëster)
  • ganz einfach Explikatiounen zu enger Krankheet verstoen (Kierperdeeler)
 • Liesverstoen
  • geschriwwen Informatiounen iwwert eng Aarbecht verstoen (Annoncen)
  • geschriwwen Informatiounen zu Fräizäitaktivitéiten, Hobbien a Manifestatioune verstoen (Flyeren, Annoncen)
 • Mëndlechen Ausdrock
  • d'Wieder ganz einfach beschreiwen (Et (ass))
  • iwwer säi Beruff schwätzen an eng aner Persoun dono froen
  • säin Dagesoflaf beschreiwen (fir d'éischt, dann, duerno, zum Schluss)
  • iwwer meng Hobbie schwätzen (gär, net gär, all Dag, heiansdo, oft, ')
  • e Rendezvous ausmaachen (wéini? wou? um wéi vill Auer?)
  • een Akafsgespréich féieren: - > positiv oder negativ op Froe reagéieren (net; keen, keng) - > ech hätt gär, kréien ech w.e.g, - > wéi vill kascht(en)? + Quantitéiten (Kilo, Pond, Liter, ) (Pluriel vun de Wierder)
  • iwwert seng Famill schwätzen (seng Elteren, säi Brudder, seng Schwëster, seng Kanner)
  • beschreiwe wou een eppes wéi huet, respektiv sech ausdrécke wann et engem net gutt geet
 • Schrëftlechen Ausdrock
  • eng ganz einfach Kaart aus der Vakanz schreiwen
  • eng kleng Email oder eng SMS iwwer säi Beruff oder den Alldag schreiwen
  • eng kleng Notiz schreiwe fir e Kolleg fir e Rendezvous auszemaachen

Certificat, diplôme

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Mode d'organisation

Les inscriptions et les demandes d'informations s'effectuent directement auprès de l'organisateur qui délivre la formation.

Informations supplémentaires

Accès pour personnes à mobilité réduite

Ces formations pourraient vous intéresser