Luxembourgeois, Culture et Citoyenneté intensif - A1.2 du CECRL (LA-LB-209 2023/2024)

Blended learning

À qui s'adresse la formation?

Tout adulte souhaitant développer ses compétences

Niveau atteint

CECRL - Niveau A1

Durée

60,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

LU

Prochaine session

Prérequis

niveau A1.1 requis

Objectifs

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, des énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un, poser et répondre à des questions personnelles. Peut communiquer de façon simple (débit lent et clair).

Contenu

 • Héierverstoen
  • d'Wiederprevisiounen am grousse Ganze verstoen
  • Informatiounen a Froen iwwer elementar Aktivitéiten am Kontext vun de Beruffer verstoen
  • verstoe wann een iwwer Fräizäitaktivitéite schwätzt oder dono freet
  • bei engem Akafsgespréich an an alldeegleche Situatiounen einfach Froen an Informatioune verstoen
  • Familljeverhältnisser verstoen (Brudder, Schwëster, )
  • ganz einfach Explikatiounen zu enger Krankheet verstoen (Kierperdeeler)
 • Liesverstoen
  • geschriwwen Informatiounen iwwert eng Aarbecht verstoen (Annoncen, )
  • geschriwwen Informatiounen zu Fräizäitaktivitéiten, Hobbien a Manifestatioune verstoen (Flyeren, Annoncen, )
 • Mëndlechen Ausdrock
  • d'Wieder ganz einfach beschreiwen (Et (ass))
  • iwwer säi Beruff schwätzen an eng aner Persoun dono froen
  • säin Dagesoflaf beschreiwen (fir d'éischt, dann, duerno, zum Schluss)
  • iwwer meng Hobbie schwätzen (gär, net gär, all Dag, heiansdo, oft, )
  • e Rendezvous ausmaachen (wéini? wou? um wéi vill Auer?)
  • een Akafsgespréich féieren: - > positiv oder negativ op Froe reagéieren (net; keen /keng) - > ech hätt gär, kréien ech w.e.g, - > wéi vill kascht(en)? + Quantitéiten (Kilo, Pond, Liter, ) (Pluriel vun de Wierder)
  • iwwert seng Famill schwätzen (seng Elteren, säi Brudder, seng Schwëster, seng Kanner, )
  • beschreiwe wou een eppes wéi huet, respektiv sech ausdrécke wann et engem net gutt geet
 • Schrëftlechen Ausdrock
  • eng ganz einfach Kaart aus der Vakanz schreiwen
  • eng kleng Email oder eng SMS iwwer säi Beruff oder den Alldag schreiwen
  • eng kleng Notiz schreiwe fir e Kolleg fir e Rendezvous auszemaachen

Certificat, diplôme

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Mode d'organisation

Les inscriptions et les demandes d'informations s'effectuent directement auprès de l'organisateur qui délivre la formation.

Informations supplémentaires

Accès pour personnes à mobilité réduite

Ces formations pourraient vous intéresser