Luxembourgeois - A1.1 du CECRL (LA-LB-356 2023/2024)

Formation extra-scolaire

À qui s'adresse la formation?

Tout adulte souhaitant développer ses compétences

Niveau atteint

CECRL - Niveau A1

Durée

50,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

LU

Prochaine session

Objectifs

Se présenter et communiquer dans différentes situations de la vie quotidienne avec des moyens linguistiques simples.

Contenu

 • Heierverstoen
  • Versteet Begréissungsformelen
  • Versteet einfach Informatiounen zu sech, zu anere Persounen an aus dem alldeeglegen Ëmfeld
  • Versteet Informatiounen iwwer Zuelen, Zäiten, Plazen
  • Versteet kuerz Instruktiounen a Wënsch
 • Liesverstoen
  • Versteet a kuerzen, einfachen Texter Informatiounen an Uweisungen
 • Mëndlechen Ausdrock
  • Ka Begréissungs- an Héiflechkeetsformele benotzen
  • Ka sech oder eng aner Persoun virstellen
  • Kann Zuelen, Datumer an Auerzäite gebrauchen
  • Kann einfach Instruktiounen, Wënsch a Preferenzen ausdrécken a vergläichen
  • Kann an einfache Sätz den Dagesoflaf, berufflech Aktivitéiten a Fräizäitaktivitéite beschreiwen
  • Kann d'Wieder beschreiwen
  • Ka verschidde geleefeg Verben am Präsens benotzen

Certificat, diplôme

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Mode d'organisation

Les inscriptions et les demandes d'informations s'effectuent directement auprès de l'organisateur qui délivre la formation.

Ces formations pourraient vous intéresser