Omgaan met veranderingen

Formation intra-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Iedereen die veranderingen wil doorvoeren of deze wil communiceren met optimale kans op het bereiken van een ondersteunend draagvlak.

Niveau atteint

Intermédiaire

Durée

1,00 jour(s)

1 dag basismodule; indien tusswentijds toegepast voor op de werkplek: terugkomdag - verankeren van een concrete toepassing door de trainees.

Langues(s) de prestation

EN FR NL

Prochaine session

Objectifs

U hebt alles zorgvuldig gepland. Uw project is een voorbeeld van duidelijkheid en logische opbouw. En dan komt u tot de ontdekking dat bij de invoering veel andere factoren spelen: menselijke reacties, weerstand, verzet, eventueel zelfs stille sabotage,…. Dit is een uitdaging op zich!

Wanneer u elementen van change management inbouwt in uw project, anticipeert u op deze menselijke factoren. En kan u er effectief en begripvol mee omgaan. De medewerking neemt toe, uw overgangscurve verkort en de volle productiviteit wordt snel opnieuw bereikt.
In deze training ontdekt u de reactiecurve op verandering en hoe u deze bewust kan beïnvloeden.

Doelstellingen:
 • de valkuilen kennen van een slecht opgezette veranderingscommunicatie
 • de wetmatigheden van het veranderingsproces kennen en deze omzetten in effectieve acties van communicatie- en samenwerking
 • de opeenvolgende fasen van transitie bij een publiek stapsgewijs beheren
 • uw eigen veranderingsplan kunnen opzetten

Contenu

Inhoud van de training:
 • Brainstorming rond veranderen: “moeilijk voor de ander, makkelijk voor mij”?
 • De uitdaging van ingrijpende verandering onder ogen zien.
 • Valkuilen van een slordig beheerde verandering in de werkplek oplijsten
 • Een verandering bewust beheren – de moeite waard?
De psychologie van het veranderen, de curve van reacties
 • Wat wél en wat niet doen op elk moment van de curve
 • Het belang van het aanspreken van hoofd (begrijpen), hart (voelen, eigen maken) en buik (doen)
Een script voor veranderingsbeheer: de 8 stappen van Kotter
 • Verschillende petjes van de leiders bij verandering
 • De stakeholders van een veranderingsproject in kaart brengen
 • De rol van de begeleider, het belang van visie, daadkracht, participatie, netwerking, en…acceptatie
 • Toepassingsoefening: in groepjes uitwerken van de stappen van Kotter op een case
Omgaan met de transitie bij het doelpubliek: reacties op veranderingen
 • Wat is weerstand?
 • Hoe uit weerstand zich?
 • Maatregelen die weerstand verlagen en acceptatie vergroten
 • Andere reacties: ontkenning, woede, gelatenheid, negativisme, treuzelen, stilletjes saboteren, …
 • Conflicten vermijden door de-escalerend gedrag – afwisselen van push en pull
 • Communicatie-technieken: luisteren, feedback geven, modereren, herkaderen, assertief handelen
 • Opstellen van een actieplan

Deze inhoud is een indicatie. Wij werken graag samen met u een scenario op maat von uw behoefte uit. U kan ook aansluiten een consultancy aanvragen, waarbij wij samen met u een veranderingsplan volgens bovenstaande principes uitwerken.

Méthodes pédagogiques

 • inhoud op maat van de klant
 • interactieve leermethode
 • trainingen op de praktijk gericht
 • gestructureerde, nutttige leerinstrumenten
 • methologisch underbouwd

Certificat, diplôme

Une attestation de participation sera envoyée aux participants après le séminaire.

Informations supplémentaires

Een ontmoeting met de Consultant Eric Schillemans

Eric is telkens weer gefascineerd door mensen en hun potentieel. Zijn trainingen focussen zich op ontmoeting, op entdekking van diepere warden, op groei en het vrijmaken van jezelf.

Na een studie wetenschappen werkte hij een aantal jaren met leerlingen in het middelbaar onderwijs. Daarna begeleidde hij, als assistent aan de universiteit, studenten om leraar te worden.

De verre einder trok. En Eric deed een aantal jaren ontwikkelingswerk: scholen helpen oprichten in India en de Ukraïne. Boeiende Tijd!
Sinds meer dan 10 jaren investeert Eric in zijn passie als trainer, consultant en coach voor het bedrijfsleven en de openbare sector.
Sinds meer dan 30 jaar begeleidt hij mensen in ontspanning en bewustwording.

Ces formations pourraient vous intéresser