Luxembourgeois - B1.1 du CECRL (LA-LB-291 2023/2024)

Blended learning

À qui s'adresse la formation?

Tout adulte souhaitant développer ses compétences

Niveau atteint

CECRL - Niveau B1

Durée

45,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

LU

Prochaine session

20.02.2024
Lieu
Bissen

Prix

50,00€

Objectifs

  • Eng Liewensgeschicht verstoen an den eegene Liewenswee beschreiwen
  • Vu perséinlechen Erliefnesser an der Vergaangenheet erzielen
  • D'Liewen a verschiddene Kulture matenee vergläichen
  • Enger Propos fir eng Sortie zoustëmmen an/oder eng Propos refuséieren
  • Gefiller, Gefalen oder Mëssfalen am Kontext vum Erausgoen ausdrécken
  • Mat Ofkierzungen an Emojien am Internet kommunizéieren
  • Iwwert Gewunnechten am Kontext vun Invitatioune schwätzen

Contenu

Les détails du contenu sont disponibles auprès de l'organisateur.

Certificat, diplôme

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
20.02.2024

25.06.2024
Bissen
LU 50,00€

Mode d'organisation

Les inscriptions et les demandes d'informations s'effectuent directement auprès de l'organisateur qui délivre la formation.

Ces formations pourraient vous intéresser