Luxembourgeois - A1.1 du CECRL (LA-LB-570 2023/2024)

Formation extra-scolaire

À qui s'adresse la formation?

Tout adulte souhaitant développer ses compétences

Niveau atteint

CECRL - Niveau A1

Durée

50,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

LU

Prochaine session

Objectifs

Se présenter et communiquer dans différentes situations de la vie quotidienne avec des moyens linguistiques simples.

Contenu

 • Héierverstoen
  • Versteet Begréissungsformelen.
  • Versteet einfach Informatiounen zu sech, zu anere Persounen an aus dem alldeeglegen Ëmfeld.
  • Versteet Informatiounen iwwer Zuelen, Zäiten, Plazen.
  • Versteet Zuelen, wa lues geschwat gëtt.
  • Versteet kuerz Instruktiounen a Wënsch.
  • Versteet wa gefrot gëtt, wéi et ëm geet a ka reagéieren.
  • Versteet einfach Informatiounen zu sech.
 • Liesverstoen
  • Versteet a kuerzen, einfachen Texter Informatiounen an Uweisungen.
 • Mëndlechen Ausdrock
  • Ka Begréissungs- an Héiflechkeetsformele benotzen.
  • Ka Begréissungsformele benotzen.
  • Ka sech oder eng aner Persoun virstellen.
  • Kann Zuelen, Datumer an Auerzäite gebrauchen.
  • Kann einfach Wënsch a Preferenzen ausdrécken a vergläichen.
  • Kann einfach Instruktiounen, Wënsch a Preferenzen ausdrécken a vergläichen.
  • Kann an einfache Sätz den Dagesoflaf, berufflech Aktivitéiten a Fräizäitaktivitéite beschreiwen.
  • Kann den Dagesoflaf, berufflech Aktivitéiten a Fräizäitaktivitéite beschreiwen.
  • Ka mat einfachen Ausdréck, heiansdo och nëmmen mat isoléierte Wierder, Informatiounen iwwer sech selwer ginn oder iwwer eng Persoun, déi si kennt.
  • Ka verschidde geleefeg Verben am Präsens benotzen.

Certificat, diplôme

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Mode d'organisation

Les inscriptions et les demandes d'informations s'effectuent directement auprès de l'organisateur qui délivre la formation.

Informations supplémentaires

Renseignements complémentaires lors de l'inscription

Ces formations pourraient vous intéresser