Luxembourgeois - A1.1 du CECRL (LA-LB-338 2023/2024)

Blended learning

À qui s'adresse la formation?

Tout adulte souhaitant développer ses compétences

Niveau atteint

CECRL - Niveau A1

Durée

50,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

LU

Prochaine session

22.01.2024
Lieu
Online

Prix

150,00€

Objectifs

Se présenter et communiquer dans différentes situations de la vie quotidienne avec des moyens linguistiques simples.

Contenu

 • Héierverstoen
  • Versteet Begréissungsformelen.
  • Versteet einfach Informatiounen zu sech, zu anere Persounen an aus dem alldeeglegen Ëmfeld.
  • Versteet Informatiounen iwwer Zuelen, Zäiten, Plazen.
  • Versteet Zuelen, wa lues geschwat gëtt.
  • Versteet kuerz Instruktiounen a Wënsch.
  • Versteet wa gefrot gëtt, wéi et ëm geet a ka reagéieren.
  • Versteet einfach Informatiounen zu sech.
 • Liesverstoen
  • Versteet a kuerzen, einfachen Texter Informatiounen an Uweisungen.
 • Mëndlechen Ausdrock
  • Ka Begréissungs- an Héiflechkeetsformele benotzen.
  • Ka Begréissungsformele benotzen.
  • Ka sech oder eng aner Persoun virstellen.
  • Kann Zuelen, Datumer an Auerzäite gebrauchen.
  • Kann einfach Wënsch a Preferenzen ausdrécken a vergläichen.
  • Kann einfach Instruktiounen, Wënsch a Preferenzen ausdrécken a vergläichen.
  • Kann an einfache Sätz den Dagesoflaf, berufflech Aktivitéiten a Fräizäitaktivitéite beschreiwen.
  • Kann den Dagesoflaf, berufflech Aktivitéiten a Fräizäitaktivitéite beschreiwen.
  • Ka mat einfachen Ausdréck, heiansdo och nëmmen mat isoléierte Wierder, Informatiounen iwwer sech selwer ginn oder iwwer eng Persoun, déi si kennt.
  • Ka verschidde geleefeg Verben am Präsens benotzen.

Certificat, diplôme

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
22.01.2024

08.05.2024
Online
LU 150,00€

Mode d'organisation

Les inscriptions et les demandes d'informations s'effectuent directement auprès de l'organisateur qui délivre la formation.

Informations supplémentaires

Renseignements complémentaires lors de l'inscription

Ces formations pourraient vous intéresser