Luxembourgeois - A1.2 du CECRL (LA-LB-318 2023/2024)

Blended learning

Who is the training for?

Tout adulte souhaitant développer ses compétences

Level reached

CECRL - Niveau A1

Duration

60,00 hours(s)

Language(s) of service

FR

Prerequisites

Luxembourgeois A1.1 complété avec succès. Compétences basiques en français ou anglais. Motivation d'investir les heures requises.

Goals

Peut décrire ses activités quotidiennes, ses passe-temps, exprimer ce qu'il aime faire et ce qu'il ne fait pas. Il peut parler de ses projets de fin de semaine. Il peut exprimer la fréquence d'une activité. Il peut parler de la météo et écrire une carte postale.

Contents

 • Compréhension Orale
  • d'Wiederprevisiounen am grousse Ganze verstoen
  • Informatiounen a Froen iwwer elementar Aktivitéiten am Kontext vun de Beruffer verstoen
  • Verstoe wann een iwwer Fräizäitaktivitéite schwätzt oder dono freet
  • Bei engem Akafsgespréich an an alldeegleche Situatiounen einfach Froen an Informatioune verstoen
  • Familljeverhältnisser verstoen (Brudder, Schwëster...)
  • Ganz einfach Explikatiounen zu enger Krankheet verstoen (Kierperdeeler)
 • Compréhension Ecrite
  • Geschriwwen Informatiounen iwwert eng Aarbecht verstoen (Annoncen...)
  • Geschriwwen Informatiounen zu Fräizäitaktivitéiten, Hobbien a Manifestatioune verstoen (Flyeren, Annoncen...)
 • Expression Orale
  • D'Wieder ganz einfach beschreiwen (Et (ass)...)
  • Iwwer säi Beruff schwätzen an eng aner Persoun dono froen
  • Säin Dagesoflaf beschreiwen (fir d'éischt, dann, duerno, zum Schluss)
  • Iwwer meng Hobbie schwätzen (gär, net gär, all Dag, heiansdo, oft,...)
  • E Rendezvous ausmaachen (wéini - wou - um wéi vill Auer?)
  • Een Akafsgespréich féieren: - > positiv oder negativ op Froe reagéieren (net; keen, keng) - > ech hätt gär, kréien ech w.e.g. - > wéi vill kascht(en)? + Quantitéiten (Kilo, Pond, Liter...) (Pluriel vun de Wierder)
  • Iwwert seng Famill schwätzen (seng Elteren, säi Brudder, seng Schwëster, seng Kanner...)
  • Beschreiwe wou een eppes wéi huet, respektiv sech ausdrécke wann et engem net gutt geet
 • Expression Ecrite
  • Eng ganz einfach Kaart aus der Vakanz schreiwen
  • Eng kleng Email oder eng SMS iwwer säi Beruff oder den Alldag schreiwen
  • Eng kleng Notiz schreiwe fir e Kolleg fir e Rendezvous auszemaachen

Certificate, diploma

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Mode of organisation

Les inscriptions et les demandes d'informations s'effectuent directement auprès de l'organisateur qui délivre la formation.

Additional information

Utilisation de multimédias pour développer la compréhension.

These courses might interest you