Luxembourgeois - A1.1 du CECRL (LA-LB-279 2022/2023)

Non-formal training

Who is the training for?

Tout adulte souhaitant développer ses compétences

Level reached

CECRL - Niveau A1

Duration

50,00 hours(s)

Language(s) of service

LU

Goals

Se présenter et communiquer dans différentes situations de la vie quotidienne avec des moyens linguistiques simples.

Contents

 • Héierverstoen
  • Versteet Begréissungsformelen.
  • Versteet einfach Informatiounen zu sech, zu anere Persounen an aus dem alldeeglegen Ëmfeld.
  • Versteet Informatiounen iwwer Zuelen, Zäiten, Plazen.
  • Versteet Zuelen, wa lues geschwat gëtt.
  • Versteet kuerz Instruktiounen a Wënsch.
  • Versteet wa gefrot gëtt, wéi et ëm geet a ka reagéieren.
  • Versteet einfach Informatiounen zu sech.
 • Liesverstoen
  • Versteet a kuerzen, einfachen Texter Informatiounen an Uweisungen.
 • Mëndlechen Ausdrock
  • Ka Begréissungs- an Héiflechkeetsformele benotzen.
  • Ka Begréissungsformele benotzen.
  • Ka sech oder eng aner Persoun virstellen.
  • Kann Zuelen, Datumer an Auerzäite gebrauchen.
  • Kann einfach Wënsch a Preferenzen ausdrécken a vergläichen.
  • Kann einfach Instruktiounen, Wënsch a Preferenzen ausdrécken a vergläichen.
  • Kann an einfache Sätz den Dagesoflaf, berufflech Aktivitéiten a Fräizäitaktivitéite beschreiwen.
  • Kann den Dagesoflaf, berufflech Aktivitéiten a Fräizäitaktivitéite beschreiwen.
  • Ka mat einfachen Ausdréck, heiansdo och nëmmen mat isoléierte Wierder, Informatiounen iwwer sech selwer ginn oder iwwer eng Persoun, déi si kennt.
  • Ka verschidde geleefeg Verben am Präsens benotzen.

Certificate, diploma

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Mode of organisation

Les inscriptions et les demandes d'informations s'effectuent directement auprès de l'organisateur qui délivre la formation.

Additional information

Renseignements complémentaires lors de l'inscription

These courses might interest you